Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní plán obce Milonice vydaný Opatřením obecné povahy č. 1/2012.

Datum vydání: 13.12.2012, Datum nabytí účinnosti: 30.12.2012.

zde ke stažení

Vydání ÚP Milonice

zde ke stažení

Textová část ÚP Milonice

zde ke stažení

Výkres ZČÚ

zde ke stažení

Výkres VPS

zde ke stažení

Hlavní výkres

zde ke stažení

Hlavní výkres - výřez

zde ke stažení

Výkres doprava

zde ke stažení

Výkres vodovod

zde ke stažení

Výkres kanalizace

zde ke stažení

Výkres plyn

zde ke stažení

Výkres elektrika + spoje

zde ke stažení

Koordinační výkres

zde ke stažení

Koordinační výkres - výřez

zde ke stažení

Výkres širší vztahy

zde ke stažení

Výkres ZPF + PUPFL

zde ke stažení